Parent Teacher Association

Sevasadan Saksham School, Nagpur Executive Committee 2022 – 2023 & 2023 – 2024

S.No Designation Name
1 President Mrs. Padmaja Marathe – Principal
2 Vice – President Mr. Mithilesh Deshpande –  Parent
3 Secretary Ms. Vallary Gharpure – Teacher
4 Joint Secretary Mrs. Prajakta Kajgikar – Parent
5 Joint Secretary Mrs. Swati Mirlekar – Parent

CLASS WISE REPRESENTATIVES

S.No Designation Name Teacher
1 Std. I Mrs. Harsha Kelkar Mrs. Madhuri Vakhariya
2 Std. II Mr. Varun Bhondwe Mrs. Pranjali Joshi
3 Std. III Mrs. Rupali Uttarwar Mrs. Megha Khare
4 Std. IV Mr. Vishal Surpam Mrs. Pradnya Shiras
5 Std. V Mrs. Nanda Agashe Mrs. Shilpa Pande
6 Std. VI Mr. Ravi Tekam Mrs. Ritu Sharma
7 Std. VII Mrs. Rucha Ghawde Mrs. Sneha Pali
8 Std. VIII Dr. A. P. Khonde Ms. Nandini Hirudkar
9 Std. IX Mrs. Varsha Dhagat Mrs. Supriya Dandekar
10 Std. X Mr. Parasram Raut Mr. Ashish Gupta